AKCE VRAKY Z ULIC podporuje správa služeb EkoMultiPark Cz

Cr_2  

 

Jak je to s vraky vozidel na komunikacích? 

Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle ustanovení § 19 odst. 2. písm. g) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zakázáno odstavovat 

silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní 

poznávací značkou (registrační značkou) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k 

provozu. Vozidlo splňující výše uvedené podmínky je, dle tohoto ustanovení, nazýváno 

"vrak". 

 Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace 

odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. V případě, že vlastník 

komunikace nemůže zjistit vlastníka vraku, vylepí na vrak „VÝZVU“ k jeho odstranění a 

zveřejní na své úřední desce po dobu dvou měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se má za 

to, že je vozidlo vrak (dle § 37 odst. 4. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění). Obec jej nechá z místa odstranit a následně 

ekologicky šetrným způsobem zlikvidovat. Náklady spojené s likvidací vraku je povinen 

uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. 

O danou problematiku se stará už nyní správa služeb Ekomultiparku.

Pokud už nechcete nadále provozovat své vozidlo, neváhejte volat na telefonní číslo +420 723 604 707 bez jakýchkoliv skrytých poplatků, pouze za cenu vašeho času potřebného k předání vozidla odtahové službě, která ho sama profesionálně naloží a to ve vámi určenou dobu. Odtah je zdarma, doklad o ekolikvidaci potřebný k trvalému vyřazení vozidla je také zdarma, jelikož firmy které berou Evropské dotace, nemohou vybírat peníze od občanů.

Kompletní servis vyřízení formalit spojených s odhlášením vozidla z registru vozidel jsou pro nás každodenní záležitostí v rámci akce Vraky z ulic -  platí stále k ohleduplnosti recyklace !

 Likvidace-vozidel-pracovni-zona-kontakt_6
Podporuje správa služeb EkoMultiPark Cz - (medium platí stále) 

 KONTAKT :                                                                                           

 Správa služeb ekologické likvidace vozidel - EkoMultiPark 

 Tel: 723 604 707 

 mail: ekomultipark@email.cz                           

     Sbírka zákonů:


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.